PRACA DLA MARYNARZY
HOME MAPA STRONY KONTAKT
 

Menu
 
platnosci.pl
ZOBACZ RÓWNIEŻ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
Valid CSS!
 
ENGLISH, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com РУССКИЙ, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com POLSKI, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com ROMANA, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com CHINESE, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com ΕΛΛΗΝΙΚΆ, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com УКРАÏНСЬКА, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com FRANÇAIS, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com TÜRKÇE, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com العربية, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com
Ośrodki Szkoleniowe - Kursy dla marynarzy
Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni
81-222 GDYNIA, ul. Morska 83
Telefon (058) 6205278, Fax (058) 6210211
 • Drugiego oficera mechanika - dla absolwentów wydz. mech.
 • Kapitana żeglugi wielkiej
 • Oficera elektroautomatyka okrętowego
 • Oficera mechanika wachtowego
 • Oficera wachtowego
 • Starszego oficera
 • Starszego oficera - dla absolwentów wydz. naw.
 • Starszego oficera mechanika
 • Elementarne zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • Sprawowanie opieki medycznej nad chorym
 • Udzielanie pierwszej pomocy medycznej
 • ochrony p-poż. - st. podstawowy
 • ochrony p-poż. - st. wyższy
 • Bezpieczeństwa i testowania atmosfery w przestrzeniach zamkniętych
 • Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
 • Chłodnictwa dla mechaników
 • Dowodzenia siłownią okrętową
 • Dydaktyczne dla instruktorów szkoleń na certyfikaty IMO
 • Dydaktyczne dla instruktorów szkoleń na certyfikaty IMO - kurs skrócony
 • ECDIS
 • Eksploatacji systemu gazu obojętnego
 • Kodeks bezpiecznego zarządzania statkiem i zapobiegania zanieczyszczeniom (ISM Code)
 • Kurs wg Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statków i Obiektów Portowych - ISPS oficera ochrony statku (SSO) | oficera ochrony obiektu portowego (PSSO) | oficera ochrony armatora (CSO)
 • Mycia ropą
 • Nautycznego dowodzenia statkiem oraz Bridge Team Management
 • Operatora systemu VTS
 • Planowania podróży
 • Podstawowych technik spawania gazowego, elektrycznego i cięcia elektrycznego
 • Przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT) Manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych
 • Symulatora radarowego
 • Współdziałania kierownictwa statków pasażerskich ze służbami SAR
 • Wykorzystania radaru i ARPA poziom operacyjny Wykorzystania radaru i ARPA poziom zarządzania
 • Wysokich napięć
 • Bezpieczeństwa pasażerów na statku pasażerskim innym niż ro-ro
 • Dowodzenia w sytuacjach kryzysowych i o zachowaniach ludzkich na statkach pasażerskich innych niż ro-ro
 • Kierowania tłumem na statku pasażerskim innym niż statek pasażerki ro-ro
 • Opieki nad pasażerami w pomieszczeniach hotelowych na statku pasaż, innym niż ro-ro
 • Przeszkolenia zapoznawczego na statku pasażerskim innym niż statek pasażerski ro-ro
 • Przeszkolenia zapoznawczego na statku pasażerskim innym niż statek pasażerski ro-ro
 • Bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro
 • Dowodzenia w sytuacjach kryzysowych i o zachowaniach ludzkich na statku pasaż, ro-ro
 • Kierowania tłumem na statku pasaż, ro-ro
 • Opieki nad pasażerami w pomieszczeniach hotelowych na statku pasażerskim ro-ro
 • Przeszkolenie podstawowe na statku pasażerskim ro-ro
 • Przeszkolenia specjalistycznego na chemikaliowiec - st. podst.
 • Przeszkolenia specjalistycznego na chemikaliowiec - st. wyższy
 • Przeszkolenia specjalistycznego na produktowiec - st. wyższy
 • Przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu gazów skropl. - st. podst.
 • Przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu gazów skropl. - st. wyższy
 • Przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu prod...naftowych - st. podst.