PRACA DLA MARYNARZY
HOME MAPA STRONY KONTAKT
 

Menu
 
platnosci.pl
ZOBACZ RÓWNIEŻ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
Valid  CSS!
 
ENGLISH, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com РУССКИЙ, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com POLSKI, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com ROMANA, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com CHINESE, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com ΕΛΛΗΝΙΚΆ, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com УКРАÏНСЬКА, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com FRANÇAIS, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com TÜRKÇE, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com العربية, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com

Warunki korzystania z serwisu CREWING

Witamy w serwisie Maritime.com.pl, należącym do "LINK 1 Maciej Wędziński" w dalszej części zwanej LINK. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na poniższe warunki i zastrzeżenia. LINK zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z Serwisu w dowolnym czasie. Użytkownicy, poprzez sam fakt korzystania z serwisu, wyrażają zgodę na obowiązujące warunki korzystania z Serwisu. LINK zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Serwisie w dowolnym momencie bez potrzeby informowania użytkowników.

§ 1

Użytkownik ma prawo do publikacji w Serwisie wyłącznie swoich danych osobowych, oraz informacji dotyczących przebiegu swojej kariery zawodowej. Materiały dostarczane przez użytkownika nie mogą być jednak sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, obsceniczne, obraźliwe, lub być groźbą skierowaną do kogokolwiek; nie mogą naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich; nie mogą zawierać wirusów lub innych szkodliwych bądź destrukcyjnych mechanizmów; nie mogą być z natury komercyjne lub sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez LINK w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 3

Użytkownik zgadza się na udostępnienie danych innym podmiotom w celach marketingowych, związanych z wykonywanym przez niego zawodem.

§ 4

Użytkownik powinien osobiście upewnić się, że jakikolwiek dostarczany materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza LINK, pracowników oraz kierownictwo firmy przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez użytkownika w Serwisie. Jeśli LINK zorientuje się, że jakiekolwiek opublikowane materiały, w mniemaniu wydawnictwa, mogą naruszać ww. warunki i zastrzeżenia, zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji lub całkowitego usunięcia.

§ 5

Użytkownik zamawiając dostęp do Serwisu wybiera dogodny dla siebie sposób płatności. Czas od momentu zamówienia do pełnej aktywacji konta jest zależny od czasu jaki jest potrzebny na weryfikację płatności przez LINK. Konto jest aktywowane natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.

§ 6

LINK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały dostarczane przez użytkownika. Użytkownik udziela LINK prawa do bezpłatnego kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, w jakimkolwiek medium wszystkich materiałów dostarczanych na Serwis.

§ 7

Przesyłając jakiekolwiek ważne informacje przez Internet mające związek z wykorzystaniem Serwisu użytkownik akceptuje to, że LINK nie ponosi odpowiedzialności wynikającej ze złego funkcjonowania technologii szyfrowania informacji dotyczących użytkownika.

§ 8

LINK. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść ofert pracy zamieszczanych na naszym serwisie, ich aktualność, jakość i kompletność zawartych w nich informacji. LINK nie gwarantuje również, że informacje publikowane przez użytkowników są dokładne, aktualne, pozbawione błędów merytorycznych, językowych czy ortograficznych.

§ 9

LINK nie gwarantuje prawdziwości, dokładności lub kompletności jakichkolwiek informacji lub materiałów umieszczonych w Serwisie oraz nie gwarantuje, że jakikolwiek odnośnik zamieszczony przez użytkowników będzie działał prawidłowo lub będzie wolny od wirusów.

§ 10

LINK nie odpowiada za skutki wydarzeń pozostających poza jego kontrolą (m.in. skutki awarii serwera, utraty danych, czasowej niedostępności serwisu, awarie powstałe wskutek działalności wirusów komputerowych, nieprawidłową prezentację ogłoszeń klientów); jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe zniszczenia (w tym zniszczenia będące przyczyną utraty zysków lub przychodów), opóźnienia w działaniu Serwisu lub transmisji, awarię linii komunikacyjnych, nie dostarczenie wiadomości pocztą elektroniczną, brak możliwości wykorzystania danych lub sprzętu i inne podobne problemy pojawiające się w wyniku wykorzystania lub braku możliwości wykorzystania Serwisu i jego zawartości, nawet w wypadku, gdyby LINK zostało poinformowane o możliwości zaistnienia podobnych problemów.

§ 11

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo Sąd Powszechny w Polsce. Wszystkie prawa nie udostępnione w niniejszych warunkach są zastrzeżone.