ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ
Αρχική σελίδα Επικοινωνία
 

Επιλογές
 
 
 
 
ENGLISH, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com РУССКИЙ, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com POLSKI, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com ROMANA, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com CHINESE, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com ΕΛΛΗΝΙΚΆ, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com УКРАÏНСЬКА, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com FRANÇAIS, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com TÜRKÇE, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com العربية, www.crew4sea.com, www.crewforsea.com
0 νέα από 0
Όλες οι προσφορές εργασίας
5 νέα από 4782
Ναυτικοί
20.02.2018ILIOPOULOU CHRISTINA
09.02.2018MAJ MARCIN
31.01.2018PLUCINSKI LUKASZ
18.12.2017GORGON RYSZARD
01.12.2017MERKOV SERGEY
Ελληνικά πρακτορεία / πλοιοκτήτες: 7,    Ξένοι: 638
Οι εφοπλιστές / Ναυτιλιακες εταιρίες
Ελληνικά πρακτορεία / πλοιοκτήτες:
Ξένα πρακτορεία / πλοιοκτήτες:

Ιδρυμένες επιχειρήσεις: 6
ALEXANDRIA SHIPPING COMPANY
Tartous, Port Str.P.O.Box 595,, 
Τηλέφωνο: (+963)43216211
Φαξ:: (+963)43310211
 
 
ALJENDI OVER OCEAN
Tartous, Amina Str, 
Τηλέφωνο: (+963)43314818
Φαξ:: (+963)43214827
 
 
ARADOS BUREAU FOR SEA SERVICES
Tartous, P.O.Box 388, 
Τηλέφωνο: (+963)43227743
Φαξ:: (+963)43325061
 
 
ATLANTIS MARINE
Tartous, Almina street, 
Τηλέφωνο: (+963)43211327
Φαξ:: (+963)43211022
 
 
HELLAS SEA TRUST LTD
banias, alkowatli st po.box 210, 
Τηλέφωνο: (+963)43715687
Φαξ:: (+963)43712752
 
 
MARITIME NETWORK ENTERPRISE
Tartous, 
Τηλέφωνο: (+963)92408750
Φαξ:: (+963)43312881
 
 
ZSM DARLOWO Przedsiκbiorstwo Robσt Czerpalnych i Podwodnych OSM MAG    
       
       

Πλήρωμα - εργασία εν πλω